Uit op inspraak

Aan de hand van 5 rubrieken wordt elke geïnteresseerde wegwijs gemaakt in het landschap van de lokale adviesraden in Vlaanderen.

Hoofdstuk 1 behandelt de taken van de adviesraden en gaat dieper in op de samenstelling en structuur ervan. Daarna wordt kort het decretaal kader geschetst, dit om een antwoord te bieden op de veel gestelde vraag of de lokale adviesraden al dan niet verplicht dienen ingericht te worden door de lokale overheid.

Adviesraden zijn niet alleen een nuttig inspraakinstrument voor het middenveld, maar ook voor de overheid zelf (hoofdstuk 3). Als liberale beweging hebben wij ook een eigen kijk op het lokale beleid voor personen met een handicap en senioren.

In hoofdstuk 4 sommen we de voornaamste aandachtspunten op die wij belangrijk achten. Tenslotte willen we meer dan louter aanwezig zijn in de seniorenraad, de raad voor personen met een handicap of de cultuurraad.

In hoofdstuk 5 staan tien concrete tips hoe je als lid van een adviesraad op actieve wijze kan bijdragen tot een goede werking ervan.

Deze brochure is gratis voor bestuursvrijwilligers van Vief en kan besteld worden op het landelijke secretariaat. U kan hem hier ook downloaden als pdf.

Sitemap - Vief Oost-Vlaanderen vzw 2017 - info  vief.be - site door Faromedia