Samen de stoep op

Samen de stoep op - Over sociale Cohesie en ouderen

Deze publicatie wedr uitegvoerd door de VUB in samenwerking met het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, de provinciala adviesraad ouderenen het kenniscentrum sociale cohesie Oost-Vlaanderen.


Deze publicatie levert een bijdrage aan ouderenvereigingen, lokale besturen en opbouwwerk om hiermee op lokaal niveau aan de slag te gaan. Lokale adviesraden en lokale dienstencentra kunnen zo het gegeven van sociale betrokkenheid op de kaart zetten en worden zo gestimuleerd om concrete projecten uit te werken.


Samen de stoep op
Over sociale cohesie en ouderen


Nico De Witte, Liesbeth De Donder, Sarah Dury, An-Sofie Smetcoren, Dorien Brosens, Tine Buffel, Eva Dierckx, Dominique Verté


Klik hier indien u een exemplaar (15,00 euro) wenst te bestellen.  

Sitemap - Vief Oost-Vlaanderen vzw 2017 - info  vief.be - site door Faromedia