Word partner van Vlaanderen Feest!

Ook dit jaar is er weer een editie van Vlaanderen Feest! ter gelegenheid van 11 juli. De campagne loopt in samenwerking met de Vlaamse overheid en maakt van de periode rond de Vlaamse feestdag elk jaar 11 dagen lang een ‘feestival’ vol activiteiten.

De editie 2016 loopt concreet van 1 tot en met 11 juli. Als afdeling of vereniging kan je in die periode een initiatief gangmaken en daarmee lokale organisatiepartner worden voor Vlaanderen Feest! Elke lokale organisator komt bovendien ook in aanmerking voor een optie op een feestcheque tot 170 euro als tussenkomst in een aantal realisatiekosten na afloop.

Zet jouw bestuursploeg een straatfeest, een wijkinitiatief of een verenigingactiviteit op poten in de periode van 1 tot en met 11 juli? En wil je die activiteit of dat initiatief graag ook in het teken plaatsen van de campagne voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap? Dan kan je je kandidaat stellen om lokale organisatiepartner voor Vlaanderen Feest! te worden via de website.

Enkele voorwaarden:

  • Een niet-competitief karakter hebben. Een sportwedstrijd of sporttornooi beantwoordt dus niet aan deze bepaling.
  • Mensen gedurende ten minste twee uur bijeenbrengen voor geanimeerd gemeenschapsleven in groep. Een feestmarkt, een tentoonstelling of beurs op zich voldoet niet aan dit criterium; een publieke opening of een geanimeerd nevenprogramma binnen een feestmarkt bv. mogelijk wel.
  • Het evenement dient zich af te spelen op één vaste locatie binnen de eigen gemeente van de organisator. Uitstappen, fiets-, wandel-, loop- of andere parcoursactiviteiten op zich zijn niet in overeenstemming met deze bepaling; een specifiek onderdeel zoals bv. een geanimeerde afsluiter mogelijk wel.
  • Het evenement moet zich richten naar alle bewoners van een straat, wijk (als het om een buurtinitiatief gaat) of een algemeen publiek uitnodigen (als het om een andere activiteit gaat). Een vriendenreünie, een samenzijn met alleen maar enkele buren, een initiatief voor louter eigen leden of relaties, een familie- of verjaardagsfeest komt dus niet in aanmerking wegens een te besloten karakter.
  • Als meerdere dagdelen van uw initiatief in aanmerking komen, selecteert u het meest geschikte dagdeel. Kandidaturen voor meer dan één dagdeel van eenzelfde initiatief kunnen niet gehonoreerd worden.
Meer informatie: www.vlaanderenfeest.eu

Sitemap - Vief Oost-Vlaanderen vzw 2017 - info  vief.be - site door Faromedia