Vormingsmidweek 2018 zit er reeds op

Met een goed gevuld programma, 10 personeelsleden en een gezonde portie enthousiasme vertrokken we richting Blankenberge. Daar verwelkomden we in totaal 120 bestuursleden (en enkele partners), verdeeld over twee midweken. En dat het een succes was konden we concluderen uit de vele positieve opmerkingen die we ondertussen te horen en te lezen kregen. 

De bestuursleden werden allereerst creatief uitgedaagd. Aan de hand van het druppelen van verf met een penseel en vervolgens hierop te blazen met het rietje werden talrijke bomen gecreërd. Daarna dienden ze na te denken over hun vereniging; Wat vormt de wortels, of met andere woorden, wat is de houvast van hun vereniging? Vervolgens dienden ze aan de hand van de stam weer te geven welk potentieel ze hebben als vereniging om te groeien, welke fouten er zijn en hoe dit wordt aangepakt. Om ten slotte bij de bloesems na te gaan waar ze energie uithalen en waarom ze steeds verder bouwen aan de vereniging. Enkele voorbeelden werden in grote groep besproken om te inspireren. 

Als tweede sessie werd een uiteenzetting gebracht over 'hoe omgaan met de pers?'. Aan de hand van praktische voorbeelden werd aangegeven op welke manier je best een bericht opmaakt aan de pers, hoe je de pers kan bereiken en waar je vooral op moet letten. 

De volgende dag werd ons duidelijk gemaakt hoe de ziekenfondsen gestructureerd zijn en welke rollen de ziekenfondsen moeten innemen. Zo worden ze aanschouwt als verzekeraar verplichte verzekering, maar ook als innovator en wordt ook de hospitalisatieverzekering toegelicht. 

Vervolgens werd nog een korte uitleg gegeven over de fameuse GDPR, of de nieuwe privacywet. Hier komt het voor verengingen erop neer dat je moet bewijzen, aan de hand van een register, dat je persoonsgegevens van je leden bijhoudt. Hierbij moet worden weergegeven: welke gegevens bijgehouden worden, op welke manier deze gegevens verwerkt worden en wat de bewaartermijn is. Daarnaast heb je ook een privacyverklaring die je aan je leden dient voor te leggen alsook een kleine disclaimer dat je moet vermelden op documenten waar persoonsgegevens worden gevraagd. 

In de namiddag werd door ongeveer de helft van de deelnemers een bezoek gebracht aan het SeaLife Center in Blankenberge. De andere helft genoot van een vrije namiddag. 
In het SeaLife Center maakten we kennis met heel wat vissen. Daarnaast kon je ook een uiteenzetting in het Roggenbassin volgen. Hier werd meer verteld over de manier van leven van de roggen. Maar ook over de noordzeehaaien, makrelen, goudbrasems en tarbotvissen werd wat uitleg gegeven vermits ze ook deel uitmaken van dit bassin. Daarnaast kon je gaan kijken naar hoe de zeehonden dagelijks een medische controle ondergaan en hoe de pinguins en otters gevoederd worden. Telkens gekoppeld aan een deskundige uitleg door een van de Sea-Life-Medewerkers. 

De quiz 's avonds was een heuse uitdaging. Al de quizers gingen er voluit voor maar er kan maar 1 de winnaar zijn. In de eerste periode haalden De suikerklontjes - een samensmelting van verschillende afdelingen uit Vlaams-Brabant - de prijs binnen. In de tweede periode vielen de mensen uit Gent-Staden-Lier in de prijzen. 

Tot slot werden we geïntroduceerd in het kluwen van regels rond het opmaken van een testament, en vooral met de vraag wanneer heeft het zin om een testament op te maken.

Bedankt aan alle deelnemers en tot volgende editie! 

Bekijk hier de foto's

Was je deelnemer van de midweek 2018 en wil je graag nog documenten ontvangen van deze editie vraag er dan naar via lotte.dierkens@vief.be of 02/538 59 05. 

Sitemap - Vief Oost-Vlaanderen vzw 2017 - info  vief.be - site door Faromedia