Oproep aan de leden van LBV

LBV stippelt de toekomst uit

Net zoals de overheid op dit moment een nieuw beleid schrijft tot aan de volgende verkiezingen, moet ook LBV een nieuw beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. In dat beleidsplan staat te lezen wat de vereniging in de komende vijf jaar wil bereiken en welke aandachtspunten we in die periode voorop stellen.

Het personeel is ondertussen al een hele tijd samen met het bestuur van LBV naarstig aan het werk om het beleidsplan op 1 oktober 2015 klaar te krijgen.

Om een plan voor de toekomst te kunnen opstellen is het natuurlijk belangrijk dat we op de hoogte zijn van het beeld dat de leden, bestuursleden, medewerkers en andere partners van LBV meedragen.

Daarom zijn de educatieve medewerkers ondertussen druk in de weer om een vragenlijst te verspreiden onder de leden en bestuursleden. Door deze vragen te beantwoorden kan je als lid of bestuurslid je mening over en ervaringen met LBV kenbaar maken. Dat helpt ons erg vooruit in het opstellen van ons beleidsplan.

Geïnteresseerde leden die nog geen vragenlijst op papier hebben ingevuld kunnen dat online doen tot ten laatste 19 december 2014 via www.lbvvzw.be/ledenenquete2014.

Voor de bestuursleden voorzien we een aparte vragenlijst, meer informatie daarover is te vinden bij de educatieve medewerker van de provincie.

Sitemap - Vief Oost-Vlaanderen vzw 2017 - info  vief.be - site door Faromedia