Nieuwe maatregelen in 2016

Een overzicht van nieuwe maatregelen in 2016

 • Elektriciteit fors duurder en daling aardgas
 • Remgeld tandarts
 • Assistentie in stations
 • Rendement aanvullend pensioen
 • Vervroegd pensioen 
 • Postzegels worden duurder
 • Belasting voor milieuvriendelijke auto’s daalt
 • Boete voor nieuwkomers die onvoldoende inspanningen leveren 
 • Minder betalen voor zuinig verbruik drinkwater 
 • Lager BTW-tarief voor renovatie woningen ouderen dan 10 jaar 
 • Verplichte rookmelders
 • Witte kassa voor horeca
 • Eerste impact Tax shift
 • Strengere energie-eisen
 • Dienstencheques naar Vlaanderen
 • Naamwijziging Bloso

Elektriciteit fors duurder en daling aardgas
Onze energiefactuur gaat de hoogte in. De prijsstijging is het gevolg van een hele reeks prijsverhogingen in de verschillende onderdelen van de stroomfactuur: afschaffing van gratis elektriciteit, verhoging van de distributietarieven voor elektriciteit, stijging energiekost, extra stroomheffing van 100 euro en extra bijdragen voor eigenaars van zonnepanelen. De aardgasfactuur daalt gemiddeld met 100 euro per gezin, met dank aan het goedkopere aardgas en een lager distributienettarief.

Remgeld tandarts
Deze maatregel binnen het mondzorgtraject zorgde voorbije maanden voor een stormloop naar de tandarts: Wie in 2015 of januari 2016 niet bij de tandarts is langsgegaan, zal vanaf 1 februari 2016 een hoger remgeld moeten betalen. Het gaat om een verhoging met gemiddeld 15%. Dat verhoogde tarief geldt enkel voor 'technische prestaties', en dus niet voor preventieve verzorging, algemene raadplegingen of orthodontische verstrekkingen.

Assistentie in stations
Reizigers met een beperkte mobiliteit kunnen vanaf begin 2016 in 18 grotere stations tot drie uur op voorhand assistentie aanvragen om op of van een trein te stappen, weliswaar enkel voor rechtstreekse verbindingen tussen die 18 stations. Voor alle andere stations moet assistentie wel nog 24 uur op voorhand aangevraagd worden.

Rendement aanvullend pensioen

De rendementsgarantie van het aanvullend pensioen via een groepsverzekering ten laste van werkgevers wordt vanaf 1 januari 2016 variabel. De opbrengst mag niet lager dan 1,75% of hoger dan 3,75% zijn.

Vervroegd pensioen
De minimumleeftijd voor het vervroegd pensioen stijgt naar 62 jaar in 2016. Ook de voorwaarden voor het vervroegd pensioen wegens een lange loopbaan veranderen: vanaf 1 januari moet je minstens 60 jaar zijn en een carrière van 42 jaar achter de rug hebben, of 61 jaar zijn en een carrière van 41 jaar.

Postzegels worden duurder
Vanaf 1 januari 2016 wordt de gewone postzegel voor België 2 cent duurder en betaal je 0.79 euro per stuk. Bij aankoop van tien postzegels betaal je 0.74 euro per postzegel.

Belasting voor milieuvriendelijke auto’s daalt
Met een hervorming van zowel de eenmalige inschrijvingstaks (BIV) als de jaarlijkse verkeersbelasting hoopt de Vlaamse regering de Vlaming in de richting van milieuvriendelijker wagens te sturen. De aankoop van dieselwagens en andere vervuilende voertuigen moet door de hervorming ontmoedigd worden en de aankoop van elektrische wagens wordt gestimuleerd.

Boete voor nieuwkomers die onvoldoende inspanningen leveren 

Alle nieuwkomers uit een land buiten de Europese Unie moeten nu al een inburgeringstraject volgen in Vlaanderen. Vanaf 1 januari 2016 komt er een resultaatverbintenis in plaats van de inspanningsverbintenis die er nu is.

Minder betalen voor zuinig verbruik drinkwater 
Bij een zuinig verbruik van water wordt vanaf 2016 een lager tarief aangerekend, bij een royaal gebruik een hoger tarief. Er komt een gezinscorrectie van 20 euro per gezinslid en er blijven sociale correcties voor personen met een handicap en gerechtigden op het leefloon.

Lager BTW-tarief voor renovatie enkel voor woningen ouderen dan 10 jaar 
Het verlaagde BTW-tarief van 6% voor de renovatie van woningen geldt vanaf 2016 alleen nog voor woningen die ouder zijn dan 10 jaar. Voor werken in woningen van 5 tot 10 jaar, waar de voorbije jaren ook 6% gold, moet je voortaan 21% BTW betalen.

Verplichte rookmelders
In alle woningen die meer dan 70 jaar oud zijn en die verhuurd worden, moeten vanaf 1 januari 2016 de nodige rookmelders aanwezig zijn. Het zijn de verhuurders van de woningen die daarvoor moeten zorgen.

Witte kassa voor horeca
Horecazaken met een omzet uit voeding boven 25 000 euro moeten vanaf 2016 uitgerust zijn met een witte kassa. Er geldt wel nog een uitzondering tot 2017 voor horecazaken die onder de oude regeling vrijgesteld waren.

Eerste impact Tax shift
Vanaf 1 januari 2016 start de lastenverschuiving weg van arbeid, die bedoeld is om groei en jobs te creëren. De helft van de werknemers zal minstens 44 euro netto extra op zijn loonbriefje krijgen en bedrijven zullen minder belastingen moeten betalen. Om dat te betalen voert de overheid tegen 2020 een pakket aan maatregelen door: de suikertaks, verhoogde BTW op esthetische chirurgie, speculatietaks, stijging van accijnzen op diesel, alcohol en tabak, strijd teen fiscale fraude …

Strengere energie-eisen
De nieuwe energienorm gaat gepaard met striktere eisen inzake isolatie. De verstrenging is een nieuwe stap naar het 'bijna energieneutraal' bouwen (wat overeenkomt met de energienorm E30), dat in 2021 verplicht zal zijn in Vlaanderen. 

Dienstencheques naar Vlaanderen
Sinds 1 januari 2016 zijn de drie gewesten bevoegd voor de opvolging en uitvoering van de dienstencheques. Als je in Vlaanderen woont, bestel je vanaf 2016 dienstencheques bij de Vlaamse overheid.

Naamwijziging Bloso
Vanaf nu is alles wat sport en Vlaams is te vinden bij 'Sport Vlaanderen'. Door alle ondersteuning, initiatieven en opleidingen te bundelen in één Vlaams sportagentschap met een nieuwe naam komt een definitief einde aan een versnipperd sportbeleid. 

Bron: Vlaamse Ouderenraad

Sitemap - Vief Oost-Vlaanderen vzw 2017 - info  vief.be - site door Faromedia