Gezondheidszorg, een snelweg met kruispunten

Geert Messiaen, auteur van het boek 'Gezondheidszorg, een snelweg met kruispunten'.

Er wachten grote uitdagingen in de sociale zekerheid. Des te meer is het belangrijk om de verschillende stukken van de steeds veranderende puzzel samen te leggen. We zitten volop in de al lang aangekondigde vergrijzingsgolf, want de naoorlogse babyboomers hebben inmiddels gezorgd voor een opa- en oma-boom. Het is natuurlijk mooi dat we allemaal langer kunnen leven, maar we mogen niet blind zijn voor de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Zo worden we de jongste decennia geconfronteerd met een toename van chronische aandoeningen en mensen kampen, vooral in hun laatste levensfase, ook met verscheidene chronische problemen.

En dan zijn er natuurlijk nog andere elementen die meespelen. Er is een duidelijke afname van de solidariteit in de samenleving. Er bestaan nieuwe technologische ontwikkelingen die de grenzen van de medische zorg almaar verleggen. En er is een sociale gezondheidskloof. Ook aan onze levensstijl schort er van alles. Met de vergrijzing en de aanslepende economische crisis draait de sociale zekerheid op kruissnelheid. Ze lijkt wel een snelweg, maar dan wel een met vele kruispunten waar we moeten stilhouden.

Over de auteur:
Geert Messiaen, jurist, is secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten.

“Gezondheidszorg, een snelweg met kruispunten” wordt uitgegeven bij Uitgeverij Garant Antwerpen – Apeldoorn.

Eerder verschenen:

  • “Onvoltooide Symfonie” –2007
  • “Gezondheid is geen koopwaar” –2009
  • “Uitdagingen voor de ziekenfondsen in 21ste eeuw” – 2012
  • “Gezondheidszorg – meer dan geneeskunde” – 2013
  • “Op uw gezondheid” - 2015

Website: www.geert-messiaen.be
Twitter: @geert_messiaen

 

Sitemap - Vief Oost-Vlaanderen vzw 2017 - info  vief.be - site door Faromedia